പുനര്‍ നിര്‍മ്മാണം: വിമര്‍ശനങ്ങളില്‍ കഴമ്പില്ല, കെപിഎംജി ജോലി തുടങ്ങി
September 4, 2018 12:50 pm

പ്രളയം അതിജീവിച്ച കേരളത്തെ വീണ്ടും പടുത്തുയര്‍ത്തുന്നതിനായി കെപിഎംജി കമ്പനി നീക്കങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു. കമ്പനിയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കണമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ കമ്പനിയെ കൂട്ടുപിടിച്ച്,,,

Top