ആർത്തവവും സ്ത്രീകളിലെ സെക്സ് ഹോർമോണുകളും കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കും !ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ കൊറോണ വൈറസിന് ഒരു തടസമായി പ്രവർത്തിക്കും
September 22, 2020 3:30 pm

കൊറോണ വൈറസും ആർത്തവവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? മെഡ് പേജ് ടുഡേയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ലേഖനം പറയുന്നത് ആർത്തവമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക്,,,

Top