രാഷ്ട്രീയ വാർത്ത ചാനൽ”.ഉടൻ വരുന്നു!!!മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ മുഴുവൻ സമയ രാഷ്ട്രീയ വാർത്ത ചാനൽ
October 10, 2018 10:32 pm

തിരുവനന്തപുരം : മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ മുഴുവൻ സമയ രാഷ്ട്രീയ വാർത്ത ചാനൽ വരുന്നു “മലയാളത്തിൽ ഒരു വാർത്ത ചാനൽ”,,,

ബാത്ത്ടബ്ബിലാണ് മരിച്ചതെങ്കില്‍ ക്യാമറയും ബാത്ത്ടബ്ബില്‍ ചാടട്ടെ; നടി ശ്രീദേവിയുടെ മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത മാധ്യമങ്ങള്‍ കാണിച്ച പ്രകടനങ്ങള്‍
February 27, 2018 5:57 pm

ദുബായ്: ബോളിവുഡ് താരം ശ്രീദേവിയുടെ മരണത്തില്‍ ഞെട്ടല്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം ദുരൂഹ മരണത്തിന്റെ വാര്‍ത്ത ചാനലുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത രീതി വിമര്‍ശന,,,

Top