പി.സി.ജോര്‍ജും ബാറും; മാണി മാറുന്നു? ജോസ്‌ കെ. മാണി സംസ്‌ഥാന നേതൃത്വത്തിലേക്ക് !..
November 13, 2015 4:08 am

തിരുവനന്തപുരം:കേരളരാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതികായകനായ കെ.എം മാണിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇടര്‍ച്ച .ഇനി മുന്നോട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ മുന്നോട്ട് പോകുവാന്‍ നില്‍ക്കില്ലായെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.കേരളകൊണ്‍ഗ്രസില്‍ പി.സി.ജോര്‍ജുമായുള്ള,,,

Page 3 of 3 1 2 3
Top