കെട്ടിടത്തിനു മുകളിൽ യുവതിയെ ചുംബിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ; പാർക്കർ അത് ലറ്റ് ഇറാനിൽ അറസ്റ്റിൽ
May 21, 2020 1:16 pm

ടെഹ്റാൻ:കാമുകിയുമൊത്ത് സാഹസികമായി ചുംബിച്ച സ്പോർട്സ്മാൻ അറസ്റ്റിൽ.അപകട സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലത്ത് കെട്ടിടത്തിനു മുകളിൽ സാഹസികമായി യുവതിയെ ചുംബിക്കുന്ന ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും പങ്കുവെച്ചതിനാണ്,,,

Top