ദുഃഖങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ച് പുഞ്ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ!.പോസ്റ്റിട്ടതും ഇക്കാരണത്താലാണെന്ന് ഷാഹിദാ കമാൽ.
July 12, 2021 3:50 pm

ഇടുക്കി: വണ്ടിപെരിയാറിൽ പീഡനത്തിനരയായി കൊലചെയ്യപ്പെട്ട ആറുവയസുകാരിയുടെ വീട് വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം ഷാഹിദ കമാൽ സന്ദർശിച്ചു. കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ,,,

Top