സാഹിത്യ നൊബേല്‍ ബെലാറസ് എഴുത്തുകാരി സ്വെറ്റ്ലാന അലക്സിയേവിച്ചിന്
October 8, 2015 5:48 pm

സ്റ്റോക്ക്ഹോം:ബലാറസ് സാഹിത്യകാരിയും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുമായ സ്വെറ്റ്ലാന അലക്സിവിച്ചിനു സാഹിത്യത്തിനുള്ള 2015-ലെ നൊബേല്‍ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേല്‍ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്ന 14ാമത്തെ,,,

Top