ഇവിടെ യൂറോപ്യന്‍ സുന്ദരികള്‍ വില്‍ക്കപ്പെടും.വാങ്ങുന്നവരില്‍ മലയാളികളും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും.മോഹിപ്പിച്ച് വരുതിയിലാക്കി വിലക്കു വാങ്ങുന്ന യുവതികളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നയാള്‍ക്ക് ബലാത്സംഗം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ക്രൂരതകള്‍ ചെയ്യാന്‍ അനുമതി
May 10, 2017 8:52 pm

ലണ്ടന്‍ :ഇവിടെ യൂറോപ്യന്‍ സുന്ദരികള്‍ വില്‍ക്കപ്പെടും വാങ്ങുന്നവരില്‍ മലയാളികളും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ഏഷ്യക്കാരും പാക്കിസ്ഥാന്‍കാരും .ഞെട്ടുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് .,,,

Top