കുമ്മനത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ സി പി എം വോട്ട് കോൺഗ്രസിന് മറിക്കും.മത്സരിക്കാത്ത രഹസ്യം. ആർ എസ് എസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത്….

കുമ്മനം മത്സരിക്കാത്ത രഹസ്യം. RSS റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത്. LDF ചതി RSS പൊളിച്ചടുക്കി.

Top