ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് വായ്പ പദ്ധതി ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ന്യുഡൽഹി :ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് വായ്പ പദ്ധതി ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 3 ലക്ഷം കോടി രൂപ വരെയുള്ള ഈട് ആവശ്യമില്ലാത്ത വായ്പകളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എംഎസ്എംഇകൾക്ക് 4 വർഷത്തെ സമയപരിധിയോടെ 12 മൊറട്ടോറിയവും നൽകും. 45 ലക്ഷം എംഎസ്എംഇകൾ ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് നിർമ്മല സീതാരാമൻ വ്യക്തമാക്കി. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം 20,000 കോടി രൂപ സബോർഡിനേറ്റ് കടമായി സർക്കാർ അനുവദിക്കും.

ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതിനായി നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തും. ബ്രാൻഡുകൾ നിർമ്മിക്കാനും ആഗോള തലത്തിൽ വിപണം നടത്താനും ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നേരിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യ കൈമാറ്റം, മൈക്രോ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികൾ, പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന, പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്വാല യോജന, സ്വച്ഛ് ഭാരത്, ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് എന്നിവയെല്ലാം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന പരിഷ്കാരങ്ങളായിരുന്നുവെന്നും ഇത് ദരിദ്ര വിഭാഗത്തിന് വലിയ തോതിൽ പ്രയോജനം ചെയ്തുവെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും വിവിധ മേഖലകൾക്കായാണ് നിലവിൽ ഉത്തേജക പാക്കേജ് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

സർക്കാരിന്റെ ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 2 ലക്ഷം എം.എസ്.എം.ഇകൾ പ്രയോജനം നേടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്ന എംഎസ്എംഇകൾക്കും ഈ വായ്പയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. എം‌എസ്എംഇ മേഖലയിലെ മൂന്നാമത്തെ പദ്ധതിയിൽ ധനമന്ത്രി എം‌എസ്എംഇകൾക്കായി ഒരു ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. 10,000 കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് ഫണ്ടായിരിക്കും ഇത്. എം‌എസ്എംഇയുടെ വലുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Top