കശ്മീരിൽ അടിച്ചമത്തല്‍ തുടരുന്നു !ഭരണകൂട ഭീകരത..

കശ്മീരിൽ ഭരണകൂട ഭീകരത .അടിച്ചമത്തല്‍ തുടരുന്നു !യുവാക്കളെ UAPA ചുമത്തി ജയിലില്‍ അടക്കുന്നു !മഹിളാ ഫെഡറേഷന്‍ നേതാവ് ആനി രാജ !

Top