ഉത്തർപ്രദേശിലെ നടപടികളിൽ ദുരൂഹത..!! ഔദ്യോഗിക രീതിയിൽ സർവേ നടന്നിട്ടില്ല

പൗരത്വ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് സുപ്രീം കോടതിയില്‍. ഉത്തർപ്രദേശിലെ നടപടികളിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട്

Top