സെക്രട്ടേറിയേറ്റിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് കെ.എ.എസ് കോച്ചിംഗിന് പോകുന്നത് സർക്കാർ കാറിൽ . മാസം 1.10 ലക്ഷം ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ സഞ്ചാരം വിവാദത്തിൽ
January 17, 2020 1:44 pm

തിരുവനന്തപുരം: സെക്രട്ടേറിയേറ്റിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് കെ.എ.എസ് കോച്ചിംഗിന് പോകുന്നത് സർക്കാർ കാറിൽ . മാസം 1.10 ലക്ഷം,,,

പ്രളയവും ചെലവ് ചുരുക്കലും സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് പടിക്ക് പുറത്ത്; സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ തേക്ക് കസേരയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയത് രണ്ടര ലക്ഷം
December 18, 2018 11:21 am

തിരുവനന്തപുരം: നവകേരള നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ചെലവ് ചുരുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പണം ചെലവാക്കുന്നതും സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെ. പുനരധിവാസം,,,

പറഞ്ഞത് മറന്ന് പിണറായി, സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് 1,54,781 ഫയലുകള്‍; ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പില്‍, നരകിക്കുന്നത് ജീവിതങ്ങള്‍
December 13, 2018 11:11 am

തിരുവനന്തപുരം: സെക്രട്ടറിയേറ്റില്‍ വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് 1,54,781 ഫയലുകള്‍. സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരോട് അവര്‍ക്ക് മുന്‍പിലെത്തുന്ന ഓരോ ഫയലിലും ഓരോ ജീവനുണ്ടെന്നും,,,

Top