തുഷാറിനെ മലര്‍ത്തിയടിച്ചു.നാസിലിനെ തുഷാറിന് തൊടാനാകില്ല.

തുഷാറിനോടുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ വൈറല്‍..തുഷാറിനെ മലര്‍ത്തിയടിച്ചു. നാസിലിനെ തുഷാറിന് തൊടാനാകില്ല.

Top