136 ആങ്ങളമാര്‍ക്ക് ഒരേയൊരു പെങ്ങള്‍ വൈറലായി മാറിയ ക്യാംപസ് ചിത്രം
August 24, 2015 4:54 pm

കേളെജുകളിലെ ഓണാഘോഷങ്ങല്‍ പൊടിപൊടിക്കുമ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ നെറ്റ് വര്‍ക്കുകളില്‍ വൈറലായി മാറുകയാണ് ശ്രിബുദ്ധ നൂറനാട് എന്‍ജിനിയറിങ് കോളെജിലെ ആഘോഷം. കൊെളജിലെ നാലാം,,,

Page 5 of 5 1 3 4 5
Top