ജോസ് കെ. മാണി വിഭാഗം ചെയർമാൻ പാർട്ടിക്കു ബാധ്യത!!ജയസാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നിഷാ ജോസ് കെ. മാണിയെ പിന്തുണയ്ക്കും: പി.ജെ.ജോസഫ്

തൊടുപുഴ :ജോസ് കെ. മാണി വിഭാഗം ചെയർമാൻ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കു ബാധ്യതയാണ്.ഭരണഘടന ലംഘിച്ച് മൂന്നു മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണു ചെയർമാനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. വിപ്പു നൽകാനുള്ള അധികാരം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരിൽ നിന്നു എടുത്തു കളഞ്ഞെന്നും പി.െജ.ജോസഫ് പറഞ്ഞു. നിഷാ ജോസ് കെ. മാണി ജയസാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർഥിയാണെങ്കിൽ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കും. കേരള കോൺഗ്രസിൽ(എം) സമയവായം ഉണ്ടാക്കുകയയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.

പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർഥിയായി യുഡിഎഫ് ആരെ നിർത്തിയാലും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ്(എം) വർക്കിങ് ചെയർമാൻ പി.ജെ. ജോസഫ്. സ്ഥാനാർഥിയെ കൂടിയാലോചിച്ചാണു തീരുമാനിക്കുക. നിഷാ ജോസ് െക. മാണിയെ പിന്തുണയ്ക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തോടായിരുന്നു ജോസഫിന്റെ പ്രതികരണം.തൊടുപുഴയിൽ ജോസഫ് വിഭാഗം വിളിച്ച സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

Top