അഞ്ചു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെയുമായി വനിതാ വ്യവസായി കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും ചാടി ജീവനൊടുക്കി: ജീവനൊടുക്കിയത് സുന്ദരിയായ യുവ വ്യവസായി; കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ആരാണ് എന്നറിയില്ലെന്നു മാധ്യമങ്ങൾ
January 12, 2021 1:31 pm

ഹോങ്ങോങ്: ഹോങ്കോംഗിലെ പ്രമുഖ വനിതാ ബിസിനസ് ടൈക്കൂൺ അഞ്ച് മാസം പ്രായമുള്ള പെൺകുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുത്ത് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ,,,

Top