വഫ ഫിറോസ് പ്രവാചകയാകുന്നു !.തട്ടമിട്ട് പർദ്ദയണിഞ്ഞ,തട്ടമിട്ട വഭയോടെ നിരന്തരം നിർഭയം നേരോടെ’യുള്ള പുലിക്കുട്ടിക്ക് ഒരു ചോദ്യമില്ലാത്തവനാകുന്നു

കൊച്ചി:അതെ തട്ടമിട്ട ,പർദ്ദയണിഞ്ഞ വഫ ഫിറോസിനുമുന്നിൽ മറുചോദ്യമില്ലാതെ ഒരു പുലിക്കുട്ടി പൂച്ചക്കുട്ടിയായി .മറുചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഇടിത്തത്തി വീഴ്ത്തുമായിരിക്കും. നിരന്തരം നിർഭയം നേരോടെ’യുള്ള പുലിക്കുട്ടി പോയിന്റുകളിൽ ബ്ളാങ്കായി .ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ കാറിടിച്ച് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ കൊന്നു എന്ന കേസിലെ കൂട്ട് പ്രതിയെ വെള്ള പൂശാൻ നേരോടെ നിർഭയം നിരന്തരം പൂച്ചക്കുട്ടിയായി ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ ബ്ളാങ്കയാ പോയിന്റുമായി കാത്തിരുന്നവരുടെ അജണ്ട എന്തായിരുന്നു .

വഫ ഫിറോസ് എന്ന മോഡൽ സുന്ദരി രാത്രി അസമയത്ത് സ്വന്തം ടീനേജ് കുട്ടി ,അതും പതിനാറുവയസ്സായ മകളെ ഫ്‌ളാറ്റിൽ തനിയെ ഇട്ടിട്ടു ഒരാൾ എന്നെ സഹായിക്കാമോ എന്ന ചോദ്യം രാത്രിയുടെ അവസാന കാലത്ത് സന്ദേശം അയക്കുമ്പോ; കാറുമായി പാഞ്ഞു പോകുന്നവൾ അല്ലെ ?അവരുടെ സഹായത്തെ -സാഹായനുഭൂതിയെ വെള്ളപൂശാൻ ആയിരുന്നോ…
കാത്തിരിക്കാം

Top