ശിവസേനവി വീണ്ടും ബിജെപിയോട് അടുക്കുന്നു !!ഞെട്ടലോടെ കോൺഗ്രസ്..

ബിജെപി സഖ്യം പ്രതീക്ഷ വിടാതെ ഉദ്ധവ് താക്കറെ കോൺഗ്രസ് സഖ്യം വെട്ടിൽ

Top