ചായ ചൂടാക്കി നൽകിയില്ല; വിഷു ദിനത്തിൽ അമ്മയെ മണ്ണെണ്ണയൊഴിച്ചു കത്തിച്ചു
April 17, 2019 9:19 am

ഇരിങ്ങാലക്കുട: ചായ ചൂടാക്കി നല്കാത്തതിലുള്ള പക മകൻ തീർത്തത് അമ്മയെ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തി. ‘അമ്മ 50 ശതമാനം പൊള്ളലുമായി,,,

Top