കേരളത്തിൽ രാഹുൽ സുനാമി!!!ഇടതുപക്ഷം തകർന്നടിയും

തിരുവനന്തപുരം :കേരളത്തിൽ രാഹുൽ സുനാമി. ഇടതുപക്ഷം അപ്രസക്തം. തുഷാർ പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റണ്ട്. രാഹുൽ Vs മോദി. മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ട് ക്രോഡീകരണം മലബാറിൽ റെക്കോർഡ് പോളിംഗ്. സർവ്വേ വേണ്ടത് രാഹുൽ വരവിന് ശേഷം. സീനിയർ ജേർണലിസ്റ്റ് മാത്യൂ സാമുവൽ

Top